Jak obchodzicie się z moimi danymi osobowymi?

Używamy i przechowujemy jedynie adresy e-mail, które były nam bezpośrednio przekazane. Korzystamy z nich jedynie w tym celu, do którego zostały nam podane. Nie udostępniamy nigdy adresów e-mail osobom trzecim do celów komercyjnych. Dane osobowe, które zostały wprowadzone, przechowujemy w centralnym rejestrze klientów, chyba że zostało nam zgłoszone, że klient sobie tego nie życzy. Używamy danych naszych klientów jedynie w celu informowania o nowościach i udoskonaleniach w firmie Obelink. Przetwarzanie danych klientów odbywa się zgodnie z przepisami prawnymi.