Ogólne Warunki Handlowe Obelink

Zastosowanie:

Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich ofert, zamówień i umów firmy Obelink. Nie mają one jednak zastosowania do umów zawieranych poza fizyczną powierzchnią handlową hipermarketu Obelink, np. za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zapoznaj się z warunkami dotyczącymi wysyłki online Zaakceptowanie oferty lub złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na obowiązywanie tych warunków. Od postanowień niniejszych warunków można odstąpić tylko po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu tego przez firmę Obelink.

Oferty/ umowy:

Wszystkie oferty firmy Obelink są niezobowiązujące i firma Obelink wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

Dostępność:

Wszystkie artykuły na tej stronie są dostępne do wyczerpania zapasów. Chociaż ta strona została opracowana z najwyższą starannością i jest regularnie aktualizowana, możliwe jest, że z powodu opóźnionej dostawy i/ lub innych okoliczności jeden lub więcej artykułów nie jest już dostępny. Nie pociąga to za sobą żadnych zobowiązań.

Ceny i sposób płatności:

Podane ceny oferowanych produktów i usług w hipermarkecie są w walucie euro i zawierają podatek VAT.

Wymiana lub zwrot:

Jeśli w ciągu 30 dni od dnia zakupu, zostanie dokonany zwrot nieużywanego przedmiotu, w oryginalnym opakowaniu i za okazaniem paragonu, to klient otrzyma zwrot ceny zakupu lub voucher. Voucher ma wartość kwoty zakupu i jest ważny przez 3 lata.

Gwarancja:

W zakresie gwarancji Obelink przestrzega przepisów prawnych dotyczących niezgodności i nie udziela dodatkowych gwarancji. Aby móc skorzystać z gwarancji, kupujący musi zawsze skontaktować się z hipermarketem Obelink w Winterswijk, który jest dostępny pod numerem telefonu 0031 543 532 632.