Czy mogę zwrócić moje zamówienie na koszt firmy Obelink?

Jeśli dany artykuł posiada błąd fabryczny i zostanie nam to zgłoszone w ciągu 30 dni od jego otrzymania, wówczas koszty zwrotu ponosi firma Obelink. Jeśli dany artykuł nie spełnia oczekiwań lub zgłoszenie o uszkodzeniu nastąpiło po 30 dniach, to koszty zwrotu pokrywa klient.