Punkty z nowego zakupu nie są jeszcze widoczne. Jak to jest możliwe?

Zamówienie zostało złożone? Nowe punkty są widoczne w momencie, kiedy zamówienie opuszcza nasz magazyn. Nie są one zatem natychmiast widoczne po dokonaniu płatności.